Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Thanh Toàn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai
Quận/huyện Thành phố Sóc Trăng
Tỉnh/thành Sóc Trăng
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 23 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 5942 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 20659 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này