Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Huyền
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/huyenchau06
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Trung Lập
Quận/huyện Huyện Củ Chi
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Nguyễn Lê Hoài Trọng, Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 24 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 538 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 7 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 52142 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này