Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Huỳnh Kim Trọng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Ân Nghĩa
Quận/huyện Huyện Hoài Ân
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Huỳnh Quốc Chí, Trần Hoàng Ân
Đã đưa lên 79 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1967 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 35 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 28002 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này