Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Tấn Tài
Giới tính Nam
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường THPT Châu Thành B
Quận/huyện Huyện Châu Thành
Tỉnh/thành Bến Tre
Giới thiệu Chuyên Ngoại Ngữ - Tin Học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 614 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 127 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 34 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1930315 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này