Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thường Thắng
Quận/huyện Huyện Hiệp Hoà
Tỉnh/thành Bắc Giang
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1695 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 469 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này