Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Quế
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Tượng Văn
Quận/huyện Huyện Nông Cống
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Xác thực bởi Nguyễn Hồng Lâm, Trần Quốc Dũng
Đã đưa lên 440 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 869 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 198136 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này