Thông tin thành viên

1364497.jpg";i:1;i:150;i:2;i:191;}}-photo
Họ và tên Trương Hồng Việt
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/thv012
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Định
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Việt Hoàn, Hồng Việt
Đã đưa lên 79 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 399 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 12527 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này