Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên đỗ thị kim ly
Giới tính Nữ
Đơn vị trường thcs kim đồng
Tỉnh/thành tỉnh quảng nam
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 8 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 550 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3721 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này