Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Đào Bảo Hân
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường THCS Lương Thế Vinh
Tỉnh/thành Quy Nhơn-Bình Định
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 13 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 265 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này