Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Tống Hoàng Linh
Giới tính Nam
Website https://thanhphocang.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTCS Bãi Thơm
Quận/huyện Huyện Phú Quốc
Tỉnh/thành Kiên Giang
Chuyên môn Ngữ văn
Giới thiệu giáo viên
Xác thực bởi Trần Quang Hợp, Trần Quang Hợp
Đã đưa lên 2423 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 654 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 181 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 347887 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này