Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Trần Phong
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Đông Tiền Hải
Quận/huyện Huyện Tiền Hải
Tỉnh/thành Thái Bình
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 955 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 0 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này