Thông tin thành viên

0-photo
Họ và tên Nguyễn Đình Nguyên
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT An Lương
Quận/huyện Huyện Phù Mỹ
Tỉnh/thành Bình Định
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 8 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 618 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2683 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này