Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Nhật Tân
Giới tính Nữ
Đơn vị ĐH Quy Nhơn
Tỉnh/thành Bình Định
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 4 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3102 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 553 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này