Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Vũ Thị Hà Linh
Giới tính Nữ
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Khoa Chuyên Toán Đại học Quốc gia Hà Nội
Quận/huyện Quận Thanh Xuân
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 29 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1115 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 105371 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này