Chào mừng quý vị đến với Website của Thầy Trần Sĩ Tùng - Trưng Vương - Qui Nhơn.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Trac nghiem_Phep Doi Hinh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đoàn Vĩnh Phúc
Ngày gửi: 05h:28' 22-09-2017
Dung lượng: 55.5 KB
Số lượt tải: 112
Số lượt thích: 0 người
PHÉP DỜI HÌNH
Câu 27: Trong các phép biến hình sau, phép nào không phải là phép dời hình?
A. Phép chiếu vuông góc lên một đường thẳng B. Phép đối xứng trục
C. Phép đồng nhất D. Phép vị tự tỉ số −1
Câu 28: Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của phép dời hình?
A. Biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng bảo toàn thứ tự của ba điểm đó.
B. Biến đường tròn thành đường tròn bằng nó.
C. Biến tam giác thành tam giác bằng nó, biến tia thành tia.
D. Biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng có độ dài gấp k lần đoạn thẳng ban đầu .
Câu 29: Khẳng định nào sai?
A. Phép tịnh tiến biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó.
B. Phép quay biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó. C. Phép tịnh tiến biến tam giác thành tam giác bằng nó. D. Phép quay biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính
Câu 30: Khẳng định nào sai?
A. Phép tịnh tiến bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ.
B. Phép quay bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ.
C. Nếu M’ là ảnh của M qua phép quay  thì .
D. Phép quay biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính
Câu 31: Trong các phép biến hình sau, phép nào không phải là phép dời hình?
A. Phép chiếu vuông góc lên đường thẳng B. Phép đồng nhất
C. Phép vị tự tỉ số −1 D. Phép đối xứng trục
Câu 32: Trong mp Oxy cho điểm M(2;3). Điểm nào sau đây là ảnh của M qua phép đối xứng qua đường thẳng?
A. B. (−2;3) C. (2;−3) D. (3;−2)
Câu 33: Cho đoạn thẳng AB. Gọi I là trung điểm của AB. Phép biến hình nào sau đây biến điểm A thành điểm B.
A. Phép tịnh tiến theo vectơ . B. Phép đối xứng trục AB.
C. Phép đối xứng tâm I. D. Phép vị tự tâm I, tỉ số .
Câu 34: Trong mp Oxy cho đường thẳng d:. Hỏi trong 4 đường thẳng cho bởi các phương trình sau, đường thẳng nào là ảnh của d qua phép quay tâm I(−2;0) góc quay ?
A. B. C. D.
Câu 35: Phép biến hình nào sau đây không có tính chất biến một đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó?
A. Phép tịnh tiến B. Phép đối xứng trục C. Phép đối xứng tâm D. Phép vị tự
Câu 36: Trong mp Oxy chovà điểm A(4;5). Hỏi A là ảnh của điểm nào trong các điểm sau đây qua phép tịnh tiến ?
A. (1;6) B. (2;4) C. (4;7) D. (3;1)

 
Gửi ý kiến