Chào mừng quý vị đến với Website của Thầy Trần Sĩ Tùng - Trưng Vương - Qui Nhơn.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

giáo án giải tích 12( Theo chuẩn kiến thức kĩ năng)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ng Th A
Ngày gửi: 18h:45' 02-01-2018
Dung lượng: 8.6 MB
Số lượt tải: 687
Số lượt thích: 0 người
Tuần : 1
Tiết :1,2
Chương I: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ

Bài 1: SỰ ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ
I. Mục tiêu :
1.Về kiến thức :
Biết tính đơn điệu của hàm số.
Biết mối liên hệ giữa tính đồng biến và nghịch biến của hàm số với dấu của đạo hàm cấp 1 của nó.
2. Về kĩ năng : Biết xét tính đồng biến, nghịch biến của một hàm số trên một khoảng dựa vào dấu đạo hàm cấp 1 của nó.
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh :
1. Giáo viên : Bảng thảo luận nhóm.
2. Học sinh : Ôn tập các kiến thức đã học về đạo hàm ở lớp 11
III. Kiểm tra bài cũ :
IV. Tiến trình giảng bài mới:
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
Nội dung- ghi bảng

* HĐ 1: Nhắc lại tính chất liên qua đến tính đơn điệu của hàm số.
cho HS nhận xét dựa vào đồ thị của các hàm số.Hãy chỉ ra các khoảng đồng biến, nghịch biến của các hàm số đã cho?


Nhận xét mối liên hệ giữa đồ thị của hàm số và tính đơn điệu của hàm số?


* HĐ 2: Tìm hiểu mối liên hệ giữa tính đơn điệu của hàm số và dấu của đạo hàm.
Trong ví dụ trên f ’(x) = g(x). Gọi HS nhận xét về mối quan hệ giữa dấu của đạo hàm và tính đơn điệu của hàm số.
Từ đó GV nêu định lí và giải thích.

* HĐ 3: Tìm hiểu qui tắc xét tính đơn điệu của hàm số.
GV hướng dẫn rút ra qui tắc xét tính đơn điệu của hàm số.

Để xét tính đơn điệu của một hàm số ta cần thực hiện các bước nào?

- Cho HS thảo luận nhóm 3 phút.
- Gọi 2 nhóm trình bày lời giải.
- Gọi HS nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét.


- GV hướng dẫn HS giải VD 2.
GV hướng dẫn xét hàm số:
trên .
- Gọi HS tính f((x) ?
f((x) = 1 – cosx ( 0
(f((x) = 0 ( x = 0)
( f(x) đồng biến trên 
( với  ta có:
 > f(0) = 0


 đồng biến trên (–∞; 0), nghịch biến trên (0; +∞)
 nghịch biến trên
(–∞; 0), (0; +∞).

- NHận xét:
f `(x) > 0 => y = f(x) đồng biến .
f `(x) < 0 => y = f(x) nghịch biến .

- Trả lời theo gợi ý của giáo viên.


- Thảo luận nhóm.
- Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
a) đồng biến (–(; –1), (2; +()
nghịch biến (–1; 2)
b) đồng biến (–(; –1), (–1; +()

- Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.

I. Tính đơn điệu của hàm số
* Nhắc lại :
- Nếu hàm số đồng biến trên khoảng K thì đồ thị đi lên (từ trái sang phải).
- Nếu hàm số nghịch biến trên khoảng K thì đồ thị đi xuống.

2. Tính đơn điệu và dấu của đạo hàm:


Định lí: Giả sử y = f(x) có đạo hàm trên K. Nếu f ((x) ( 0 (f((x) ( 0), (x ( K và f((x) = 0 chỉ tại một số hữu hạn điểm thì hàm số đồng biến (nghịch biến) trên K
Chú ý:
- Nếu f ((x) = 0, 
thì f(x) không đổi trên K
II. Qui tắc xét tính đơn điệu của hàm số
1. Qui tắc
1) Tìm tập xác định.
2) Tính f((x). Tìm các điểm xi (i = 1, 2, …, n) mà tại đó đạo hàm bằng 0 hoặc không xác định.
3) Săp xếp các điểm xi theo thứ tự tăng dần và lập bảng biến thiên.
4) Nêu kết luận về các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số.
VD1: Tìm các khoảng đơn điệu của các hàm số sau:
a) 
b) 
 
Gửi ý kiến