Chào mừng quý vị đến với Website của Thầy Trần Sĩ Tùng - Trưng Vương - Qui Nhơn.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

giáo án hình học 10

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ng Th A
Ngày gửi: 10h:29' 07-07-2017
Dung lượng: 4.8 MB
Số lượt tải: 122
Số lượt thích: 0 người
Tuần : 1,2
Tiết :1,2
Chương 1: VECTƠ
Bài 1: CÁC ĐỊNH NGHĨA

I. Mục tiêu :
1.Về kiến thức :
- Hiểu khái niệm vectơ, vectơ–không, độ dài vectơ, hai vectơ cùng phương, hai vectơ bằng nhau.
- Biết được vectơ–không cùng phương và cùng hướng với mọi vectơ.
2. Về kĩ năng :
- Biết chứng minh hai vectơ bằng nhau.
- Khi cho trước điểm A và vectơ , dựng được điểm B sao cho .
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh :
1. Giáo viên : Thước thẳng.
2. Học sinh : Xem bài mới.
III. Kiểm tra bài cũ : (không).
IV. Tiến trình giảng bài mới:
Hoạt động của giáo viên
HĐ của học sinh
Nội dung – Ghi bảng

* HĐ1: Tìm hiểu khái niệm vectơ.
- Cho đoạn thẳng AB. A B
Nếu ta đặt điểm đầu là A, điểm cuối là B thì đoạn thẳng AB có hướng từ A đến B. Cách chọn như vậy cho ta một vecto . A B
Vậy vecto là gì? Gv gọi học sinh phát biểu khái niệm vecto.

Với 2 điểm A, B phân biệt có bao nhiêu vectơ có điểm đầu và điểm cuối là A hoặc B?
* HĐ 2: Tìm hiểu khái niệm hai vectơ cùng phương, cùng hướng
- Gv giới thiệu khái niệm giá của vecto.


- Gọi HS nhận xét về VTTĐ của các giá của các cặp vectơ : a) và , b)và ,
c)và .

Khi đó ta nói các vecto ở câu a), b) là các vecto cùng phương. Các vecto ở câu c) không cùng phương.
Vậy thế nào là hai véc tơ cùng phương?


GV giới thiệu khái niệm hai vectơ cùng hướng, ngược hướng.
Nhấn mạnh: hai vectơ cùng phương thì mới xét đến cùng hướng hay ngược hướng.

Cho 3 điểm A, B,C thẳng hàng. Em có nhận xét gì về phương của hai vecto ?.
Ngược lại, nếu  cùng phương thì 3 điểm A,B,C có thẳng hàng không?

-GV nêu nhận xét.
Nếu ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng thì hai vectơ  có cùng hướng hay không?

* HĐ 3:Tìm hiểu khái niệm hai vectơ bằng nhau.
- GV giới thiệu khái niệm độ dài của vectơ, vecto đơn vị.
- Cho hình bình hành ABCD. Hãy nêu nhận xét về phương , hướng , độ dài của hai vecto .

Khi đó ta nói hai vecto  bằng nhau.
Vậy thế nào là hai vecto bằng nhau?

- Cho hbh ABCD. Chỉ ra các cặp vectơ bằng nhau?
- Cho (ABC đều. Các vectơ  có bằng nhau không?- Cho học sinh thảo luận nhóm.
- Gọi 2 nhóm trình bày lời giải.
- Gọi học sinh nhận xét, bổ sung.
- Giáo viên nhận xét.

- Giáo viên nêu khái niệm vecto- không.
Như vậy vecto- không có độ dài bằng bao nhiêu?- Vecto –không có phương và hướng tùy ý.- Phát biểu khái niệm vecto.

Có 2 vecto:a) Trùng nhau.
b) Song song.
c) Cắt nhau.- Hai vecto có giá song song hoặc trùng nhau.

- Hai vecto  cùng phương.
- A, B, C thẳng hàng.


- có cùng phương, cùng hướng, cùng độ dài.
- Phát biểu k/n hai vecto bằng nhau.- Không. Vì không cùng hướng.


- Thảo luận nhóm.
- Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
- Vecto-không có độ dài bằng 0.

1. Định nghĩa : Vectơ là một đoạn thẳng có hướng.
Kí hiệu :  (điểm đầu là A, điểm cuối là B) hay : …
A B 
2. Hai vectơ cùng phương, cùng hướng
*Giá của vectơ là đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối của một vectơ đó.


* Hai vectơ đgl cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau.

*Nếu hai vectơ cùng phương thì hoặc chúng cùng hướng hoặc chúng ngược hướng.
 
Gửi ý kiến