Chào mừng quý vị đến với Website của Thầy Trần Sĩ Tùng - Trưng Vương - Qui Nhơn.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bài tập Đại số 9 - Chương 2 - Hàm số bậc 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Sĩ Tùng (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:28' 24-11-2013
Dung lượng: 177.4 KB
Số lượt tải: 7169
Số lượt thích: 15 người (Phạm Như Quynh, Phạm Quang Điền, Hoàng Mạnh Hùng, ...)


I. KHÁI NIỆM HÀM SỐ

1. Khái niệm hàm số
( Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x, ta luôn xác định được một và chỉ một giá trị tương ứng của y thì y đgl hàm số của x, x đgl biến số.
Ta viết: 
( Giá trị của tại kí hiệu là .
( Tập xác định D của hàm số là tập hợp các giá trị của x sao cho có nghĩa.
( Khi x thay đổi mà y luôn nhận một giá trị không đổi thì hàm số y đgl hàm hằng.
2. Đồ thị của hàm số
Đồ thị của hàm số là tập hợp tất cả các điểm trong mặt phẳng toạ độ Oxy sao cho x, y thoả mãn hệ thức .
3. Hàm số đồng biến, nghịch biến
Cho hàm số xác định trên tập R.
a) đồng biến trên R ( ()
b) nghịch biến trên R ( ()

Cho hai hàm số và .
a) Tính . b) Xác định a để .
ĐS: b) .
Cho hàm số .
a) Tìm tập xác định của hàm số. b) Tính và với .
c) Tìm x nguyên để là số nguyên. d) Tìm x sao cho .
ĐS: a) b) , c) d) 
Cho hàm số .
a) Tìm tập xác định D của hàm số. b) Chứng minh rằng .
ĐS: b) 
Tìm tập xác định của các hàm số sau:
a) b) c) 
d) e) f) 
ĐS: a) b) c) d) e) f) 
Chứng tỏ rằng hàm số nghịch biến trong khoảng và đồng biến trong khoảng .
HD: Xét .
Chứng tỏ rằng hàm số luôn luôn đồng biến.
HD: Xét .
Chứng tỏ rằng hàm số nghịch biến trong từng khoảng xác định của nó.
HD: Xét .
Chứng tỏ rằng hàm số nghịch biến trong khoảng xác định của nó.
HD: . Xét .
Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trên đoạn .
HD: Chứng tỏ hàm số luôn nghịch biến trên R ( .
Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong đoạn .
HD: Chứng tỏ hàm số luôn đồng biến trên từng khoảng xác định của nó
( 
Vẽ đồ thị của hai hàm số trên cùng một hệ trục toạ độ. Có nhận xét gì về hai đồ thị này.
Cho hàm số .
a) Chứng minh rằng hàm số đồng biến.
b) Trong các điểm , điểm nào thuộc và điểm nào không thuộc đồ thị của hàm số.
ĐS:

a)
ĐS:II. HÀM SỐ BẬC NHẤT

1. Khái niệm hàm số bậc nhất
Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức với .
2. Tính chất
Hàm số bậc nhất xác định với mọi x thuộc R và có tính chất sau:
a) Đồng biến trên R nếu b) Nghịch biến trên R nếu .
3. Đồ thị
( Đồ thị của hàm số () là một đường thẳng:
– Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng b.
– Song song với đường thẳng nếu ; trùng với đường thẳng nếu .
( Cách vẽ đồ thị hàm số ():
– Khi thì . Đồ thị của hàm số là đường thẳng đi qua gốc toạ độ O(0; 0) và điểm .
– Nếu thì đồ thị là đường thẳng đi qua các điểm , .
4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
Cho hai đường thẳng và ():
( ( ( (d) cắt (d() ( a ( a(
( 
5. Hệ số góc của đường thẳng 
( Đường thẳng có hệ số góc là a.
( Gọi ( là góc tạo bởi đường thẳng với tia Ox:
+ thì a > 0 + thì a < 0.
( Các đường thẳng có cùng hệ số góc thì tạo với trục Ox
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓