Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Sĩ Tùng
Giới tính Nam
Email thpt-tvqn@dng.vnn.vn
Website http://transitungqn.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Trưng Vương
Quận/huyện Thành phố Quy Nhơn
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Toán học, Tin học
Xác thực bởi Trần Hà Nam, Đào Phú Hùng
Đã đưa lên 554 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3624 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 1614038 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này