Giáo án Đại số 11 Nâng cao HK1

(Bài giảng chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Sĩ Tùng (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:17' 07-12-2012
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 875
Số lượt thích: 0 người

Ngày soạn: 05/08/2012 Chương I: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
Tiết dạy: 01 Bài 1: CÁC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

I. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
Hiểu được khái niệm hàm số lượng giác (của biến số thực).
Hiểu tính chất chất chẵn lẻ, tính tuần hoàn của các hàm số lượng giác.
Kĩ năng:
Xác định được tập xác định, tập giá trị, tính chất chẵn - lẻ, tính tuần hoàn, chu kì, khoảng đồng biến, nghịch biến của các HSLG.
Vẽ được đồ thị của các hàm số y = sinx, y = cosx, y = tanx, y = cotx.
Thái độ:
Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.
II. CHUẨN BỊ:
Giáo viên: Giáo án. Hình vẽ minh hoạ đường tròn LG.
Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức đã học về lượng giác ở lớp 10.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.
2. Kiểm tra bài cũ: (3`)
H. Nhắc lại định nghĩa các giá trị lượng giác của cung (?
Đ. .
3. Giảng bài mới:
TL
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
Nội dung

Hoạt động 1: Tìm hiểu định nghĩa hàm số 


10`

H1. Nêu tập xác định của hàm số ?
H2. Xét tính chẵn - lẻ của hàm số?

Đ1. D = R.

Đ2. Hàm số lẻ vì

1. Hàm số 
a) Định nghĩa
Qui tắc đặt tương ứng mỗi số thực x với sin của góc lượng giác có số đo radian bằng x đgl hàm số sin, kí hiệu là .
( Tập xác định: D = R.
( Hàm số lẻ.

Hoạt động 2: Tìm hiểu tính chất tuần hoàn của hàm số 


5`

H. Nhắc lại công thức


Đ. 
b) Tính chất tuần hoàn
Hàm số là tuần hoàn với chu kì .

Do đó nếu ta biết giá trị của hàm số  trên một đoạn có độ dài  thì ta tính được giá trị của hàm số tại mọi x.

Hoạt động 3: Tìm hiểu sự biến thiên của hàm số 


10`
( Dựa vào đường tròn LG, GV hướng dẫn HS xét sự biến thiên của hàm số  trên đoạn .
(
– Trên : HS giảm
– Trên : HS tăng
– Trên : HS giảm
c) Sự biến thiên
Xét trên đoạn .

Hoạt động 4: Tìm hiểu đồ thị của hàm số 


10`
( GV hướng dẫn HS vẽ đồ thị hàm số .

d) Đồ thị
– Vẽ đồ thị hàm số trên 
– Lấy đối xứng qua gốc toạ độ
– Tịnh tiến đồ thị sang trái, sang phải những đoạn .
Hoạt động 5: Củng cố


5`
Nhấn mạnh:
– Đối số của hàm số  là số thực và là số đo radian.
– Tập xác định D = R
– Tập giá trị T = [–1; 1].
– Hàm số đồng biến trên các khoảng: 
– Hàm số nghịch biến trên các khoảng: 
4. BÀI TẬP VỀ NHÀ:
Bài 1 ( 13 SGK.
Đọc tiếp bài "Các hàm số lượng giác".
IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: